Termeni si conditii

Acest site este proprietatea EXPERT ACCOUNTING BUSINESS SRL asistent in brokeraj al Ritter – Broker de Asigurare si Reasigurare SRL https://eab-asigurari.ro
Termenii si conditiile sunt aplicabile utilizatorilor site-ului https://eab-asigurari.ro
Prezentele conditii stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica de catre societatea comerciala EXPERT ACCOUNTING BUSINESS SRL, precum si regulile privind incheierea contractelor de asigurare prin intermediul paginii de internet https://eab-asigurari.ro
Folosirea serviciilor oferite de site-ul https://eab-asigurari.ro se face numai cu acceptarea prezentelor Termene si Conditii.

Termeni si conditii de utilizare si de incheiere:

Prin utilizarea site-ului https://eab-asigurari.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el:

1. Prestatorul de servicii

1.1 Politele de asigurare RCA sunt emise de catre EXPERT ACCOUNTING BUSINESS SRL asistent in brokeraj al Ritter – Broker de Asigurare si Reasigurare SRL RBK-632, precum si regulile privind incheierea contractelor de asigurare prin intermediul paginii de internet https://www.eab-asigurari.ro. care are dreptul legal de intermediere asigurari in baza codului unic alocat Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAJ-403902 ca asistent in brokeraj.
1.2 Adresa de corespondenta :Strada Moldovei Nr 23 , ap 54 , Baia Mare , Maramures -430252
Birou Bucuresti : Bld Nicolae Grigorescu nr 14, bl V20, ap 33, sector 3
1.3 Adresa de email : https://www.eab-asigurari.ro
1.4 Numar de telefon: 0730984875
1.5 Activitatea principala a prestatorului de servicii este identificata in codul CAEN la pozitia 6920 , cat si 6621

2. Definitii

2.1 Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:
– utilizator – orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
– Site – sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa https://www.onerca.ro/ reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
– Asigurat – persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
– Asigurator – persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
– date cu caracter personal – conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– contract la distanta – contractul de furnizare de servicii financiare incheiat intre prestatorul de servicii si asigurat, in cadrul unui sistem de vanzare la distanta sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de catre prestatorul de servicii care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta;

3. Drepturile si obligatiile prestatorului de servicii

3.1 Prestatorul de servicii se obliga sa faca demersuri si sa depuna toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
3.2 Prestatorul de servicii se angajeaza sa puna la dispozitie pe site toate informatiile primite de la societatile de asigurare pentru ca utilizatorul sa poata alege in mod informat.
3.3 Prestatorul de servicii se angajeaza sa preia in ordinea sosirii comenzile primite intr-un interval de maxim 4,5 ore de la salvare in timpul programului de lucru.
3.4 In momentul lansarii comenzii prestatorul de servicii are dreptul si va inregistra data lansarii comenzii, ora precum si adresa IP de la care utilizatorul a lansat comanda.
3.5 Prestatorul de servicii are dreptul sa solicite orice document necesar stabilirii interesului asigurabil in vederea eliminarii fraudelor.
3.6 Prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze o comanda atunci utilizatorul refuza prezentarea documentelor solicitate sau cand constata rea-vointa a acestuia.
3.7 Daca polita de asigurare comandata nu poate fi emisa conform datelor comenzii lansate de catre utilizator ori din cauza netransmiterii documentelor solicitate de catre prestatorul de servicii utilizatorului iar plata primei de asigurare a fost initiata cu ajutorul platilor online cu cardul deblocarea sumei din contul utilizatorului se realizeaza in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 48 de ore de la instiintarea utilizatorului de catre prestatorul de servicii asupra situatiei la cererea scrisa a utilizatorului.
3.8 Prestatorul are dreptul sa anunte utilizatorul prin orice mijloc de comunicare (posta electronica, SMS, telefon) de apropierea datei de expirare a asigurarii ce face obiectul comenzii ori legat de alte solicitari sau informari ce pot aparea pe parcursul perioadei asigurate.

4 . Drepturile si obligatiile utilizatorului

4.1 Utilizatorul are obligatia sa citeasca conditiile generale, informatiile pentru client si conditiile specifice puse la dispozitie pe site.
4.2 Utilizatorul este de acord cu incheierea contractului de mandat in brokeraj incheiat la distanta in momentul lansarii comenzii.
4.3 Lansarea cererii/ofertei pe site-ul www.onerca.ro reprezinta acordul absolut al utilizatorului privind acceptarea tuturor prevederilor din prezentul document.
4.4 Pentru lansarea comenzii utilizator se obliga sa completeze toate campurile solicitate de aplicatia pusa la dispozitie in acest sens pe www.onerca.ro
4.5 Utilizatorul are obligatia sa salveze o comanda folosind numai date reale si conforme documentelor ce vor sta la baza contractului de asigurare.
4.6 Utilizatorul are dreptul sa revina oricand asupra datelor completate inainte de lansarea comenzii apasand butonul „Modifica datele”.
4.7 Utilizatorul accepta prima de asigurare afisata pe site si a modalitatilor de plata disponibile in momentul lansarii comenzii.
4.8 Utilizatorul se obliga sa trimita prin email orice document necesar si solicitat pentru emiterea politei de asigurare comandate.
4.9 Utilizatorul accepta ca in cazul netransmiterii unuia sau mai multor documente solicitate prestatorul de servicii sa anuleze comanda si sa nu emita asigurarea comandata.
4.10 Modalitatile de plata ce pot fi alese de utilizator sunt : plata online cu cardul, plata in numerar (ramburs) sau prin transfer bancar cu ordin de plata. In anumite cazuri impuse de societatile de asigurare partenere prestatorul de servicii poate sa limiteze accesul numai la anumite metode de plata.
4.11 Dupa efectuarea comenzii utilizatorul primeste un mesaj de instiintare a salvarii comenzii in care este specificat numarul comenzii. De asemeni utilizatorul primeste prin email la adresa de email furnizata in cadrul comenzii un email de confirmare a comenzii ce contine toate datele comenzii lansate. Utilizatorul are obligatia de a se asigura atat inainte de lansarea comenzii cat si dupa lansarea acesteie (prin verificarea datelor primite prin email) asupra corectitudinii datelor comunicate.
4.12 Utilizatorul intelege si accepta ca in cazul platilor online cu cardul procesatorul de plati nu are nici o obligatie fata de utilizatorul de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denuntarea unilaterala de catre utilizator a contractului incheiat intre utilizator si prestatorul de servicii si ca nu raspunde in nici un fel fata de acesta. 4.13 Utilizatorul are dreptul de a isi exercita dreptul de a denunta unilateral contractul pe parcursul perioadei de denuntare unilaterala de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea politei si a conditiilor contractuale, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denuntarea unilaterala a contractelor care au ca obiect asigurarile de viata cu mentionarea expresa ca in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari.

5. Comunicarea intre parti

5.1 Orice comunicare efectuata in legatura cu serviciul prestat trebuie sa fie realizata prin posta electronica la adresa de email a prestatorului de servicii sau prin intermediul sectiunii de Contact ori pe mail si trebuie sa contina numarul comenzii, numarul de inmatriculare, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei.
5.2 Orice comunicare se considera ca a fost efectuata la momentul in care este primita de catre destinatar. Comunicarea prin posta electronica se considera ca a fost primita de catre destinatar in ziua expedierii cu succes a comunicarii. Expedierea se considera nereusita daca expeditorul primeste un mesaj de nelivrare.
5.3 Prestatorul de servicii se angajeaza sa raspunda comunicarii primite in termen maxim de 30 de zile de la data primirii acesteia tot prin posta electronica la adresa de corespondenta comunicata de catre expeditor in cadrul comunicarii.

6. Conditii de returnare a politelor de asigurare de catre utilizator

6.1 Prestatorul de servicii are obligatia ca la solicitarea utilzatorului sa corecteze si sa retransmita catre utilizator polita de asigurare emisa ce contine informatii/date incorecte sau incomplete, in conditiile in care utilizatorul a furnizat in formularul de comanda informatii corecte si complete. In aceasta situatie, retransmiterea politei corectate catre utilizator se va face pe cheltuiala prestatorului de servicii.
6.2 In situatia in care utilizatorul constata la momentul livrarii faptul ca in polita RCA sunt mentionate date eronate, din vina utilizatorului care a trecut in formularul de comanda date/informatii gresite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita, dupa caz, indreptarea erorilor si livrarea unei polite ce contine date corecte, suportand in acest caz taxa de transport in cuantumul comunicat de catre prestatorul de servicii.

7. Litigii

7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
7.2. In cazul imposibilitatii realizarii unei intelegeri, solutionarea litigiului este de competenta instantei de la sediul prestatorului de servicii.

8. Dispozitii finale

8.1 Limba intrebuintata in relatiile dintre utilizator, asigurator si prestatorul de servicii este limba romana.
8.2 Prestatorul de servicii are dreptul sa modifice unilateral prevederile din prezentul document.
8.3 Prestatorul de servicii nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea site-ului https://eab-asigurari.ro de catre dvs. sau alta persoana sau pentru orice alte pagube sau vatamari cauzate de defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

Metode de Plata / Cum platesc ?

rca-in-rate

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Daca ati ales metoda de plata ” Online prin card bancar ” este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.

– Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.
– „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.

Online in rate egale fara dobanda prin card de cumparaturi.

Dupa ce veti introduce numarul de card in pagina procesatorului de plati, sistemul va detecta automat daca este un card eligibil pentru plata in rate, la una din bancile agreate de catre magazin si va afisa o lista de unde puteti alege numarul de rate dorit.

Prin card de credit emis de BCR:

E usor sa faci cumparaturi cand ai CARDUL BUN DE PLATA de la BCR ! Ai RATE fara dobanda si bani inapoi!

Plateste prin cardul tau de credit BCR in magazinele pe website-ul https://eab-asigurari.ro si beneficiezi de oferta standard de 2 rate fara dobanda! Mai mult, primesti anual 1% bani inapoi.

Cine poate plati in rate? Sunt inscrisi automat si gratuit toti clientii care detin unul dintre cardurile de credit BCR inrolate in Program si care, la momentul efectuarii tranzactiei la comerciantii parteneri ai BCR, solicita facilitatea „Rate fara dobanda”. Cardurile de credit BCR inrolate in Programul de Rate cu 0% dobanda sunt:
– BUN DE PLATA Standard MasterCard sau Visa (inclusiv contactless)
– BUN DE PLATA Gold MasterCard sau Visa
– MasterCard GOLD EUR
– BCR Wizz Air MasterCard
– EPB Platinum sau World Signia MasterCard

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata „Online prin card bancar” si numarul de rate dorit. Platile online sunt procesate direct de catre banca emitenta, Banca Comerciala Romana prin intermediul platformei EuPlatesc. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Vrei si tu cardul BUN DE PLATA de la BCR?

– Aplica acum pe www.bundeplata.ro sau
– Trimite SMS la 1780, tarif normal, cu textul „Card” si vei fi contactat de catre un operator bancar sau
– Apeleaza gratuit, non-stop, din orice retea nationala InfoBCR la numarul 0800.801.BCR (0800.801.227)
Spor la cumparaturi!

Prin card de credit emis de Alpha Bank

„Optiunea de plata in rate cu 0% dobanda prin cardul tau de cumparaturi de la Alpha Bank (VISA CREDIT, VISA GOLD, COSMOTE MASTERCARD, MASTERCARD CREDIT) Noul serviciu oferit de Alpha Bank permite detinatorilor de carduri de cumparaturi in lei emise de banca sa beneficieze de o solutie de plata in rate flexibila pentru bunurile/serviciile achizitionate cu cardurile de cumparaturi de la comerciantii afiliati acestui serviciu.

Confort – pentru optiunea de plata in rate nu este nevoie sa aplici, sa programezi in avans sau sa faci rost de documente suplimentare. Trebuie doar sa soliciti plata bunurilor cu cardul tau de cumparaturi de la Alpha Bank in numarul de rate dorit si permis de comerciantii parteneri.

Convenabil – bunuri achizitionate prin optiunea de plata in rate cu cardul fara dobanda. Pentru bunurile astfel achizitionate, pentru a beneficia de 0% dobanda, trebuie sa platesti lunar rata aferenta, egala cu costul bunurilor impartit la numarul de luni ales pentru plata. Daca sunt efectuate si alte tipuri de tranzactii, este necesara plata in intregime a sumei lunare datorate pentru a beneficia de dobanda 0%.

Flexibilitate – poti folosi plata in rate ori de cate ori doresti in limita liniei de credit aferenta cardului tau. Pe masura ce rambursezi ratele lunare, sumele rambursate devin din nou disponibile pe contul tau de card.

Libertate – esti liber sa folosesti plata in rate in orice magazin partener; ai libertatea sa alegi numarul de rate care ti se potriveste cel mai bine din maximul permis; Extrasul de cont de card emis lunar iti va arata de fiecare data ce rata trebuie sa platesti pentru luna curenta si suma ratelor viitoare ramase de platit, iar prin serviciul de debitare directa poti alege ca suma totala datorata sau suma minima de plata, sa fie rambursata automat din contul tau curent deschis la banca, in aceeasi valuta cu cea a cardului.”

Prin card de credit emis de Banca Transilvania (Programul Star BT)

Folosind cardul de credit de la Banca Transilvania, prin programul Star BT beneficiezi de rate fara dobanda pentru orice cumparatura efectuata in magazinul online.

Daca detii un card Star BT emis de Banca Transilvania, poti achita in 2 pana la 6 rate egale fara dobanda.

Sunt incluse in program cardurile de credit MasterCard Forte, MasterCard Forte pentru Medici, Visa Gold, Visa Gold BT-Rotary si Visa Platinum.

Pentru aceasta tranzactie nu ti se va percepe nici un comision.

Afla mai multe despre programul Star BT pe www.starbt.ro.

Plata Ramburs – vei plati la curier cand primesti polita

TERMENI SI CONDITII
Acest site este proprietatea SC EXPERT ACCOUNTING BUSINESS SRL
Termenii si conditiile sunt aplicabile utilizatorilor site-ului https://eab-asigurari.ro
Prezentele conditii stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica de catre societatea comerciala EXPERT ACCOUNTING BUSINESS SRL asistent in brokeraj al Ritter – Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, precum si regulile privind incheierea contractelor de asigurare prin intermediul paginii de internet www.oneRCA.ro.
Folosirea serviciilor oferite de site-ul https://eab-asigurari.ro se face numai cu acceptarea prezentelor Termene si Conditii.

Termeni si conditii de utilizare si de incheiere:

Prin utilizarea site-ului https://eab-asigurari.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el:

1. Prestatorul de servicii

1.1 Politele de asigurari sunt emise in numele societatilor de asigurare de catre Expert Accounting Business , inregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAJ-403902 ca asistent in brokeraj al Ritter – Broker de Asigurare si Reasigurare SRL: RBK-632 .Reprezentant Expert Accounting Business SRL este Mic Cornel Ionel cu cod RAF-315296
1.2 Adresa de corespondenta : Strada Moldovei Nr 23 , ap 54 , Baia Mare , Maramures -430252

1.3 Adresa de email : office@eab-asigurari.ro
1.4 Numar de telefon: 0730984875
1.5 Activitatea principala a prestatorului de servicii este identificata in codul CAEN la pozitia 6622 – Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari.

2. Definitii

2.1 Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:
– utilizator – orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
– Site – sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa https://eab-asigurari.ro reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
– Asigurat – persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
– Asigurator – persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
– date cu caracter personal – conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– contract la distanta – contractul de furnizare de servicii financiare incheiat intre prestatorul de servicii si asigurat, in cadrul unui sistem de vanzare la distanta sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de catre prestatorul de servicii care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta;

3. Drepturile si obligatiile prestatorului de servicii

3.1 Prestatorul de servicii se obliga sa faca demersuri si sa depuna toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
3.2 Prestatorul de servicii se angajeaza sa puna la dispozitie pe site toate informatiile primite de la societatile de asigurare pentru ca utilizatorul sa poata alege in mod informat.
3.3 Prestatorul de servicii se angajeaza sa preia in ordinea sosirii comenzile primite intr-un interval de maxim 4,5 ore de la salvare in timpul programului de lucru.
3.4 In momentul lansarii comenzii prestatorul de servicii are dreptul si va inregistra data lansarii comenzii, ora precum si adresa IP de la care utilizatorul a lansat comanda.
3.5 Prestatorul de servicii are dreptul sa solicite orice document necesar stabilirii interesului asigurabil in vederea eliminarii fraudelor.
3.6 Prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze o comanda atunci utilizatorul refuza prezentarea documentelor solicitate sau cand constata rea-vointa a acestuia.
3.7 Daca polita de asigurare comandata nu poate fi emisa conform datelor comenzii lansate de catre utilizator ori din cauza netransmiterii documentelor solicitate de catre prestatorul de servicii utilizatorului iar plata primei de asigurare a fost initiata cu ajutorul platilor online cu cardul deblocarea sumei din contul utilizatorului se realizeaza in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 48 de ore de la instiintarea utilizatorului de catre prestatorul de servicii asupra situatiei la cererea scrisa a utilizatorului.
3.8 Prestatorul are dreptul sa anunte utilizatorul prin orice mijloc de comunicare (posta electronica, SMS, telefon) de apropierea datei de expirare a asigurarii ce face obiectul comenzii ori legat de alte solicitari sau informari ce pot aparea pe parcursul perioadei asigurate.

4 . Drepturile si obligatiile utilizatorului

4.1 Utilizatorul are obligatia sa citeasca conditiile generale, informatiile pentru client si conditiile specifice puse la dispozitie pe site.
4.2 Utilizatorul este de acord cu incheierea contractului de mandat in brokeraj incheiat la distanta in momentul lansarii comenzii.
4.3 Lansarea cererii/ofertei pe site-ul https://eab-asigurari.ro reprezinta acordul absolut al utilizatorului privind acceptarea tuturor prevederilor din prezentul document.
4.4 Pentru lansarea comenzii utilizator se obliga sa completeze toate campurile solicitate de aplicatia pusa la dispozitie in acest sens pe https://eab-asigurari.ro
4.5 Utilizatorul are obligatia sa salveze o comanda folosind numai date reale si conforme documentelor ce vor sta la baza contractului de asigurare.
4.6 Utilizatorul are dreptul sa revina oricand asupra datelor completate inainte de lansarea comenzii apasand butonul „Modifica datele”.
4.7 Utilizatorul accepta prima de asigurare afisata pe site si a modalitatilor de plata disponibile in momentul lansarii comenzii.
4.8 Utilizatorul se obliga sa trimita prin email orice document necesar si solicitat pentru emiterea politei de asigurare comandate.
4.9 Utilizatorul accepta ca in cazul netransmiterii unuia sau mai multor documente solicitate prestatorul de servicii sa anuleze comanda si sa nu emita asigurarea comandata.
4.10 Modalitatile de plata ce pot fi alese de utilizator sunt : plata online cu cardul, plata in numerar (ramburs) sau prin transfer bancar cu ordin de plata. In anumite cazuri impuse de societatile de asigurare partenere prestatorul de servicii poate sa limiteze accesul numai la anumite metode de plata.
4.11 Dupa efectuarea comenzii utilizatorul primeste un mesaj de instiintare a salvarii comenzii in care este specificat numarul comenzii. De asemeni utilizatorul primeste prin email la adresa de email furnizata in cadrul comenzii un email de confirmare a comenzii ce contine toate datele comenzii lansate. Utilizatorul are obligatia de a se asigura atat inainte de lansarea comenzii cat si dupa lansarea acesteie (prin verificarea datelor primite prin email) asupra corectitudinii datelor comunicate.
4.12 Utilizatorul intelege si accepta ca in cazul platilor online cu cardul procesatorul de plati nu are nici o obligatie fata de utilizatorul de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denuntarea unilaterala de catre utilizator a contractului incheiat intre utilizator si prestatorul de servicii si ca nu raspunde in nici un fel fata de acesta. 4.13 Utilizatorul are dreptul de a isi exercita dreptul de a denunta unilateral contractul pe parcursul perioadei de denuntare unilaterala de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea politei si a conditiilor contractuale, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denuntarea unilaterala a contractelor care au ca obiect asigurarile de viata cu mentionarea expresa ca in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari.

5. Comunicarea intre parti

5.1 Orice comunicare efectuata in legatura cu serviciul prestat trebuie sa fie realizata prin posta electronica la adresa de email a prestatorului de servicii sau prin intermediul sectiunii de Contact ori pe mail si trebuie sa contina numarul comenzii, numarul de inmatriculare, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei.
5.2 Orice comunicare se considera ca a fost efectuata la momentul in care este primita de catre destinatar. Comunicarea prin posta electronica se considera ca a fost primita de catre destinatar in ziua expedierii cu succes a comunicarii. Expedierea se considera nereusita daca expeditorul primeste un mesaj de nelivrare.
5.3 Prestatorul de servicii se angajeaza sa raspunda comunicarii primite in termen maxim de 30 de zile de la data primirii acesteia tot prin posta electronica la adresa de corespondenta comunicata de catre expeditor in cadrul comunicarii.

6. Conditii de returnare a politelor de asigurare de catre utilizator

6.1 Prestatorul de servicii are obligatia ca la solicitarea utilzatorului sa corecteze si sa retransmita catre utilizator polita de asigurare emisa ce contine informatii/date incorecte sau incomplete, in conditiile in care utilizatorul a furnizat in formularul de comanda informatii corecte si complete. In aceasta situatie, retransmiterea politei corectate catre utilizator se va face pe cheltuiala prestatorului de servicii.
6.2 In situatia in care utilizatorul constata la momentul livrarii faptul ca in polita RCA sunt mentionate date eronate, din vina utilizatorului care a trecut in formularul de comanda date/informatii gresite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita, dupa caz, indreptarea erorilor si livrarea unei polite ce contine date corecte, suportand in acest caz taxa de transport in cuantumul comunicat de catre prestatorul de servicii.

7. Litigii

7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
7.2. In cazul imposibilitatii realizarii unei intelegeri, solutionarea litigiului este de competenta instantei de la sediul prestatorului de servicii.

8. Dispozitii finale

8.1 Limba intrebuintata in relatiile dintre utilizator, asigurator si prestatorul de servicii este limba romana.
8.2 Prestatorul de servicii are dreptul sa modifice unilateral prevederile din prezentul document.
8.3 Prestatorul de servicii nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea site-ului www.onerca.ro de catre dvs. sau alta persoana sau pentru orice alte pagube sau vatamari cauzate de defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

Metode de Plata / Cum platesc ?

rca-in-rate

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Daca ati ales metoda de plata ” Online prin card bancar ” este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.

– Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.
– „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.

Online in rate egale fara dobanda prin card de cumparaturi.

Dupa ce veti introduce numarul de card in pagina procesatorului de plati, sistemul va detecta automat daca este un card eligibil pentru plata in rate, la una din bancile agreate de catre magazin si va afisa o lista de unde puteti alege numarul de rate dorit.

Prin card de credit emis de BCR:

E usor sa faci cumparaturi cand ai CARDUL BUN DE PLATA de la BCR ! Ai RATE fara dobanda si bani inapoi!

Plateste prin cardul tau de credit BCR in magazinele pe website-ul www.oneRCA.ro si beneficiezi de oferta standard de 2 rate fara dobanda! Mai mult, primesti anual 1% bani inapoi.

Cine poate plati in rate? Sunt inscrisi automat si gratuit toti clientii care detin unul dintre cardurile de credit BCR inrolate in Program si care, la momentul efectuarii tranzactiei la comerciantii parteneri ai BCR, solicita facilitatea „Rate fara dobanda”. Cardurile de credit BCR inrolate in Programul de Rate cu 0% dobanda sunt:
– BUN DE PLATA Standard MasterCard sau Visa (inclusiv contactless)
– BUN DE PLATA Gold MasterCard sau Visa
– MasterCard GOLD EUR
– BCR Wizz Air MasterCard
– EPB Platinum sau World Signia MasterCard

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata „Online prin card bancar” si numarul de rate dorit. Platile online sunt procesate direct de catre banca emitenta, Banca Comerciala Romana prin intermediul platformei EuPlatesc. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Vrei si tu cardul BUN DE PLATA de la BCR?

– Aplica acum pe www.bundeplata.ro sau
– Trimite SMS la 1780, tarif normal, cu textul „Card” si vei fi contactat de catre un operator bancar sau
– Apeleaza gratuit, non-stop, din orice retea nationala InfoBCR la numarul 0800.801.BCR (0800.801.227)
Spor la cumparaturi!

Prin card de credit emis de Alpha Bank

„Optiunea de plata in rate cu 0% dobanda prin cardul tau de cumparaturi de la Alpha Bank (VISA CREDIT, VISA GOLD, COSMOTE MASTERCARD, MASTERCARD CREDIT) Noul serviciu oferit de Alpha Bank permite detinatorilor de carduri de cumparaturi in lei emise de banca sa beneficieze de o solutie de plata in rate flexibila pentru bunurile/serviciile achizitionate cu cardurile de cumparaturi de la comerciantii afiliati acestui serviciu.

Confort – pentru optiunea de plata in rate nu este nevoie sa aplici, sa programezi in avans sau sa faci rost de documente suplimentare. Trebuie doar sa soliciti plata bunurilor cu cardul tau de cumparaturi de la Alpha Bank in numarul de rate dorit si permis de comerciantii parteneri.

Convenabil – bunuri achizitionate prin optiunea de plata in rate cu cardul fara dobanda. Pentru bunurile astfel achizitionate, pentru a beneficia de 0% dobanda, trebuie sa platesti lunar rata aferenta, egala cu costul bunurilor impartit la numarul de luni ales pentru plata. Daca sunt efectuate si alte tipuri de tranzactii, este necesara plata in intregime a sumei lunare datorate pentru a beneficia de dobanda 0%.

Flexibilitate – poti folosi plata in rate ori de cate ori doresti in limita liniei de credit aferenta cardului tau. Pe masura ce rambursezi ratele lunare, sumele rambursate devin din nou disponibile pe contul tau de card.

Libertate – esti liber sa folosesti plata in rate in orice magazin partener; ai libertatea sa alegi numarul de rate care ti se potriveste cel mai bine din maximul permis; Extrasul de cont de card emis lunar iti va arata de fiecare data ce rata trebuie sa platesti pentru luna curenta si suma ratelor viitoare ramase de platit, iar prin serviciul de debitare directa poti alege ca suma totala datorata sau suma minima de plata, sa fie rambursata automat din contul tau curent deschis la banca, in aceeasi valuta cu cea a cardului.”

Prin card de credit emis de Banca Transilvania (Programul Star BT)

Folosind cardul de credit de la Banca Transilvania, prin programul Star BT beneficiezi de rate fara dobanda pentru orice cumparatura efectuata in magazinul online.

Daca detii un card Star BT emis de Banca Transilvania, poti achita in 2 pana la 6 rate egale fara dobanda.

Sunt incluse in program cardurile de credit MasterCard Forte, MasterCard Forte pentru Medici, Visa Gold, Visa Gold BT-Rotary si Visa Platinum.

Pentru aceasta tranzactie nu ti se va percepe nici un comision.

Afla mai multe despre programul Star BT pe www.starbt.ro.

Plata Ramburs – vei plati la curier cand primesti polita
ATENTIE! Pentru politele mai ieftine de 300 RON NU se fac livrari gratuite!
local Bucuresti -taxa curier 16 ron , in tara resedinte de judet, orase 20 ron